هیئت میثاق با شهدا شهادت حضرت زهرا (س)
فایل های صوتی:
روضه:
روضه:
روضه: وقشته که سمت آسمونا رجعت بکنم
زمینه:
زمینه:
زمینه: ای محور کساء زهرا
واحد:
واحد:
واحد: مادر نرو از این خونه، خونه بی تو زمستونه
شور:
شور:
شور: اومد دوباره فاطمیه از راه