انصارالحسین (ع) شب اول فاطمیه دوم
تصویر ها :
فایل های صوتی:
زمینه
زمینه
زمینه : اومد دوباره فاطمیه از راه
شور
شور
شور : یا حسین غریب مادر
واحد
واحد
واحد : ای که نور بصیرت شدی
واحد
واحد
واحد : ای مقام تو فراتر ز همه باور ها
شور
شور
شور : به موقع تشیع جنازم