انصارالحسین (ع) شب دوم فاطمیه دوم
فایل های صوتی:
زمینه
زمینه
زمینه : |دیگه رفتی از این دنیا
شور
شور
شور : وای مادرم وای مادرم
واحد
واحد
واحد : باز اومد فصل ماتم
واحد
واحد
واحد تند : جهان تار است