حاج محمد یزدخواستی
شب دوم هیئت انصارالحسین(ع)
شب دوم هیئت انصارالحسین(ع)
تصویر ها :
فایل های صوتی:
روضه
روضه
روضه | حاج محمد یزدخواستی
پیش
پیش
پیش زمینه : ساحل دریای غم | حاج محمد یزدخواسنی
زمینه
زمینه
زمینه : میاد صدای نازله ای | حاج محمد یزدخواستی
واحد
واحد
واحد : سیدنا العطشان | حاج محمد یزدخواستی
شور
شور
شور : ذکر خیر خوبی هات | حاج محمد یزدخواستی
فایل های ویدیویی:
واحد
واحد (سیدنا العطشان)
شور
شور (ذکر خیر خوبی هات...)
زمینه
زمینه (میاد صدای ناله ای)
پیش
پیش زمینه (ساحل دریای غم...)