حاج محمد یزدخواستی
شب اول محرم هیئت عاشوراییان
شب اول محرم هیئت عاشوراییان
تصویر ها :
فایل های صوتی:
زمینه
زمینه
زمینه : سلام ملائک، به مادر سادات، به حیدر کرار ...
شور
شور
شور : توی گودال تا افتادی . . .
سنگین
سنگین
سنگین : بوی اسپند روضه باز پیچیده تو هیأت...
سنگین
سنگین
سنگین : روز و شب در دل دریایی خود غم داریم اشک ارثیست که از حضرت آدم داریم . . .
واحد
واحد
واحد : اومده سفیر پیغام مولا شه . . .
شور
شور
شور : تموم این کوچه هارو میگردم . . .