حاج محمد یزدخواستی
شب دوم محرم هیئت عاشوراییان
شب دوم محرم هیئت عاشوراییان
تصویر ها :
فایل های صوتی:
زمینه
زمینه
زمینه : سلام ملائک، به مادر سادات، به حیدر کرار
شور
شور
شور : توی گودال تا افتادی ...
سنگین
سنگین
سنگین : به تو من مدیونم، به تو و محرمت...
واحد
واحد
واحد : تو دین و آیینیُ ..
شور
شور
شور : هنوز یادمه بچگی‌مو . . .