حاج محمد یزدخواستی
شب سوم محرم هیئت عاشوراییان
شب سوم محرم هیئت عاشوراییان
تصویر ها :
فایل های صوتی:
پیش
پیش
پیش زمینه : سلام ملائک، به مادر سادات، به حیدر کرار ...
زمینه
زمینه
زمینه : یه دختر سه ساله ...
شور
شور
شور : ابرو بادو مه و خورشید...
سنگین
سنگین
سنگین : هرکی عاشقته با ایمانه . . .
سنگین
سنگین
سنگین : باز آمده این قافلهٔ سینه زنانت...
شور
شور
شور : الفبای ما، الفبای جنونه...
شور
شور
شور : ملاک دوست داشتن من، فقط محبت توئه عزیزترین رفیق من، خادم هیئته توئه...